Polityka Prywatności sklepu internetowego www.beadme.pl

1.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego  www.beadme.pl zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). 
2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.beadme.pl jest Natalia Hausa, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Bead Me Natalia Hausa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń to: os. Z. Starego 14/77, 60-684 Poznań, Numer NIP 7822503914 Numer REGON 383510218 adres poczty elektronicznej (e-mail): beadmehandmade@gmail.com, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.
3.  Dane osobowe zbierane przez Natalia Hausa na potrzeby sklepu internetowego www.beadme.pl przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO
4.  Dla szczególnego bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
5.  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy w ramach sklepu internetowego www.beadme.pl.
5a. Cel przetwarzania danych osobowych to głównie: świadczenie usług oferowanych w sklepie, realizacja zamówień, marketing bezpośredni i przesyłanie newslettera.
5b. W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody i usunięcia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i w niektórych przypadkach, konieczne do zawarcia umowy.
Skutkiem niepodania danych może być:
- brak możliwości zarejestrowania się i korzystania z usług sklepu,
- brak możliwości dokonania zamówienia w sklepie,
- brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach i ofertach specjalnych,
6. PLIKI "COOKIES"
6a .Sklep www.beadme.pl wykorzystuje pliki cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
6b. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych, które wymagają autoryzacji.
6c. Sklep wykorzystuje pliki „cookies” : sesyjne,stałe,analityczne.
-Cookies sesyjne” to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu jego wylogowania ze sklepu internetowego.
-Cookies stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
-Cookies analityczne” gromadzą głównie informacje o sposobie korzystania ze sklepu przez Usługobiorcę, typie strony z jakiej Usługobiorca został przekierowany a także o liczbie odwiedzin i czasie wizyty w sklepie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania danych statystycznych.
6d. Usługobiorca ma pełne prawo do zadecydowania o zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.
6e. Cookies wykorzystuje się głównie w celu zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym od momentu zalogowania, dzięki czemu klient nie musi przy zmianie strony ponownie wpisać loginu oraz hasła. Cookies służą także w promocji sklepu www.beadme.pl dla serwisów społecznościowych takich jak facebook.com i instagram.com; 
6f. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów a Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
7.  Sklep www.beadme.pl korzysta z usług zewnętrznych dostawców, którym mogą być przekazywane dane usługobiorcy. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców:
-dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia platformy sklepu internetowego
- podmiot który realizuje dostawę zamówienia (Poczta Polska, Inpost, DHL,DPD)
-dostawca płatności (bank)
-portale społecznościowe (facebook,instagram)
-biuro rachunkowe obsługujące księgowość
-a także odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
8.  Sklep internetowy www.beadme.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.